Et forventet behandlingsforløb

Et behandlingsforløb starter med en indledende konsultation på 45-50 minutter, hvor jeg gennem en række spørgsmål får en forståelse for din krop, dit helbred og dine gener.

Dernæst foretager jeg forskellige kliniske og sikkerhedstests for at afdække, hvorfra ubehag og smerter kommer, samt hvordan det hænger sammen med resten af din krop. Behandlingen fortsætter og afsluttes med et forslag til et opfølgende forløb.

Typisk består et samlet behandlingsforløb af en indledende konsultation samt 2-5 opfølgende behandlinger - efter ønsker og behov.

Al behandling foregår med patientens forudgående samtykke.


Bestil tid til behandling